SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

Monday, 14 January 2013

MAJLIS ADAT ISTIADAT PENGANUGERAHAN WATIKAH GELAR ADAT RAJA KESULTANAN MELAKA

ANUGERAH  DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
TEPAT DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NASAB,SALASILAH,
ADAT,RESAM DAN TAMADUN 
TITAH  D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH.


DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH
Raja Kerajaan Kesultanan Perak Ke-22 (1851-1857), 
P.P.J.P. (Juble Perak Selangor Darul Ehsan)1985,
D.K. (Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008,
D.K.T.(Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati 
Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana)2010

Muncul Secara Rasmi Pada 11 November 2005 Setelah 477 Tahun

SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN MELAYU
MELAKA DARUL ISLAM

PEMBESAR - PEMBESAR MELAKA :
   
PEMBESAR BEREMPAT UTAMA
PEMBESAR BERLAPAN
PEMBESAR ENAM BELAS
PEMBESAR TIGA PULUH DUA

PEMBESAR BEREMPAT ADALAH NADI PENTADBIRAN MELAKA DARUL ISLAM

BENDAHARA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN 
– Perdana Menteri

TEMENGGONG BERSAMAAN DENGAN JAWATAN                
– Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
– Ketua Hakim
– Ketua Polis Negara

PENGHULU BENDAHARI BERSAMAAN DENGAN JAWATAN   
- Menteri Kewangan
- Ketua Perbendaharaan Negara
LAKSAMANA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN    
-  Menteri Hal Ehwal Luar Negara
-  Duta Khas
-  Ketua Turus Angkatan Bersenjata
-  Panglima Perang

Dalam sistem permerintahan Kesultanan Melayu Melaka,  Sultan berkuasa penuh dalam kerajaan serta dianggap mempunyai daulat dari keturunan yang mulia. Rakyat mesti menghormati Raja mengikut perintah Raja tanpa bantahan. Sultan berkuasa penuh menjatuhkan hukuman bunuh begitu juga sifatnya dengan Pembesar Negeri yang mempunyai kuasa politik dan mempunyai pengikut sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan Negara dari ancaman musuh.

Pada tahun 1511 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila di takluki portugis. Warisan Empayar Melaka diambil alih oleh anakanda Sultan Mahmud Shah pada tahun 1528. Raja Muzaffar menguasai kawasan utara Empayar Melaka dengan mengwujudkan Kesultanan Melayu Perak, yang berpusat di pinggir Sungai Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sementara adindanya Raja Alauddin mengambil alih kawasan Selatan Empayar dengan mermulakan kerajaan Johor Riau yang berpusat di Johor Lama dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kawasan taklukannya meliputi Pahang yang diasaskan oleh Sultan Muhammad Shah 1, anakanda Sultan Mansur Shah Sultan Melaka ke-6 (1457).

  
SENARAI NAMA DAN GELARAN
PEMBESAR RAJA KESULTANAN MELAKA
DARUL ISLAM

ORANG BESAR EMPAT :

1. Y.A.BHG.ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA

Y.A.M. Datuk Raja Bahar Noorddin Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M. Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

2. Y.A.BHG.ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA

Y.A.M.Datuk Raja Mahuri Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Batang)  Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

3. Y.A.BHG.ORANG KAYA TEMENGONG PADUKA RAJA

Y.A.M. Datuk Raja Rodzman Ibni Al-Marhum Y.A.M. Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)  (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

4. Y.A.BHG.ORANG KAYA MENTERI PADUKA TUAN

Y.A.M.Raja Muhammad Mean Ibni Al-Marhum Y.A.M Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum Ibni Al-Marhum D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

ORANG BESAR DELAPAN :

1. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA LAKSAMANA RAJA MAHKOTA 

Y.M.Datuk Raja Badaruddin Bin Y.M. Raja Mohammad Aznan@ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (MarhumDurian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)       
13.11.2005

2. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SERI ADIKA RAJA SHAHBANDAR

Y.M. Datuk Hj.Abdul Rahim Bin Y.M.Mohammad Azman @ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)Marhum) Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 
13.11.2005-13.1.2013 

3. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA KINTA SERI AMAR  BANGSA DIRAJA 

Y.M. Datuk Hj. Mohd Salim Bin Y.M.Raja Mohammad Azman@ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)(Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)13.11.2005                                               

4. Y.BHG ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA BUKIT GANTANG SERI AMAR DIRAJA

Y.M. Datuk Raja Ahmad Azlan Bin Y.M.Raja Mohammad Azman @ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
 13.11.2005 
        
                                                                                                            
5. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA

6. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

 7. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA IMAM PADUKA TUAN

8. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA INDERA DI RAJA

ORANG BESAR ENAM BELAS

01. Y.D.H. TOK SERI MAHARAJA LELA

02. Y.D.H. TOK PADUKA INDERA

03. Y.D.H. TOK MAHARAJA DEWA         

04. Y.D.H. TOK MAHARAJA DEWA                                                

05. Y.D.H. TOK SHAHBANDAR ULU 

06. Y.D.H. TOK TAN DEWA PADUKA      

07. Y.D.H. TOK PADUKA SETIA

08. Y.D.H. TOK SEDEWA RAJA  

09. Y.D.H. TOK PADUKA RAJA

10. Y.D.H. TOK PERDANA INDERA        

11. Y.D.H. TOK INDERA JAYA

12. Y.D.H. TOK SERI BIJAYA

13. Y.D.H. TOK SERI LELA PADUKA              

14. Y.D.H. TOK AMAR SERI DI RAJA

15. Y.D.H. TOK RAJA DI RAJA               

16. Y.D.H. TOK SERI WANGSA

TOK MUDA ORANG BESAR EMPAT :

1.  Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA                

2.   Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA RAJA

3.  Y.D.H. TOK MUDA ORANG MENTERI PADUKA TUAN                        

4.  Y.D.H. TOK MUDA ORANG BENDAHARA SERI MAHARAJA
  
TOK MUDA ORANG BESAR DELAPAN :

1. Y.D.H.TOK MUDA ORANG KAYA KAYA LAKSAMANA
    RAJA SERI MAHARAJA 
                                   
2. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA SERI ADIKA
    RAJA SHAHBANDAR MUDA
                                       
3. Y.D.H.TOK MUDA ORANG KAYA KAYA PANGLIMA KITA
    SERI AMAR BANGSA DI RAJA
                                     
4. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA PANGLIMA
    BUKIT GANTANG SERI AMAR DI RAJA

5. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA SHAHBANDAR
    PADUKA INDERA

6. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

7. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA MAHAKURNIA

8. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA IMAM PADUKA TUAN

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA :

01.Y.D.H.TOK TAN DEWA SAKTI
YBhg.Datuk Seri Paduka M Azmi Bin Md Amin  
Kuala Lumpur.
13.09.2012

02.Y.D.H.TOK KAMAR LELA

03.Y.D.H.TOK SERI INDERA

04.Y.D.H.TOK SAKNA BONGSU    

05.Y.D.H.TOK TAN DEWA RAJA         

06.Y.D.H.TOK RAKNA SAKTI              

07.Y.D.H.TOK PURBA RAJA
YBhg.Datuk Hj.Ab Latiff Bin Hj.Daud
Merlimau,Melaka,Melaka.
13.09.2011

08.Y.D.H.TOK JANA PAHLAWAN        

09.Y.D.H.TOK SA INDERA

10.Y.D.H.TOK BAHAGIA NEGARA
YBhg.Datuk Paduka Nordin Bin Hj.Hussain
Taman Saujana Impian,
Kajang,Selangor    
13.09.2011

11. Y.D.H.TOK AMAR                        

12. Y.D.H.TOK MANGKU DI RAJA 

13. Y.D.H.TOK DEWA MAHKOTA   

14. Y.D.H.TOK SAKNA MENTERI
      Datuk Azimi Bin Saad
      Ipoh,Perak Darul Ridzuan           

15.Y.D.H. TOK DEMANG PERWIRA

16.Y.D.H.TOK INDERA WANGSA          

17.Y.D.H.TOK MEKONG                   

18.Y.D.H.TOK LELA INDERA

19.Y.D.H.TOK MAHKOTA LELA
Muhammd Ali Bin Hassan
Taman Widuri Bachang,
75350 Melaka,Melaka..
13.09.2011

20.Y.D.H.TOK AMAR DI WANGSA  

21.Y.D.H.TOK PEKERMA WATI         

22.Y.D.H.TOK JOHAN PAHLAWAN      

23.Y.D.H.TOK PENDEWA SAKTI         

24.Y.D.H.TOK KELANA PERKASA 
Abdul Jalil Bin Abd Rahman
Lebuh Raya Jalan Pauh
06010 Chanlun,
Kedah Darul Aman
13.09.2012

25.Y.D.H.TOK KELANA DI RAJA       

26.Y.D.H.TOK KOHOR

27.Y.D.H.TOK SUKAR DI LAWAN    

28.Y.D.H.TOK PENDEKAR ALAM    

29.Y.D.H.TOK BIJAYA WATI             

30.Y.D.H.TOK PUSPA WATI

31.Y.D.H.TOK BAHTERA DI RAJA

32.Y.D.H.TOK SURI WATIPENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
OLEH KEBAWAH :

DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH

Raja Kerajaan Kesultanan Perak Ke-22 (1851-1857), 
P.P.J.P. (Juble Perak Selangor Darul Ehsan)1985,
D.K. (Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008,
D.K.T.(Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati 
Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana)2010.


SENARAI PENERIMA ANUGERAH

DARJAH KERABAT TERTINGGI KESULTANAN MELAKA YANG AMAT DIHORMATI (DK)

DARJAH INI MERUPAKAN DARJAH TERTINGGI YANG DIBERIKAN OLEH KDYMM TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH PADA TAHUN 2005. DARJAH INI WUJUD DALAM SATU PERINGKAT SAHAJA DAN DIANUGERAHKAN KEPADA KAUM KERABAT YANG TERDEKAT SAHAJA. DARJAH KEBESARAN INI JUGA DIANUGERAHKAN KEPADA RAJA-RAJA PEMERINTAH DAN KERABAT DIRAJA DALAM DAN LUAR NEGARA.

PENERIMA ANUGERAH DARJAH KERABAT KESULTANAN MELAKA YANG AMAT DIHORMATI (DK)

DULI YANG TERAMAT MULIA RAJA MUDA MELAKA,MELAKA DARUL ISLAM
D.Y.T.M.Raja Muhammad Zaidi Ibni D.Y.M.M. Tuanku Raja Noor Jan Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

D.Y.M.M. TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH  BINTI HAJI SAYED YUSSUF
D.K. (Darjah Kerabat Melaka Darul Islam),
D.P.M.P. (Keraton Surakarta Hadiningrat).
PERMAISURI SULTAN MELAKA DARUL ISLAM
13.11.2005

KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM
Y.A.M. Datuk Raja Bahar Noorddin Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)

13.11.2005 

KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM
Y.A.M. Datuk Raja Mahuri Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang AbdulRahman Shah  Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)
(Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM
Y.A.M. Datuk Raja Raja Rodzman Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM
Y.A.M. Datuk Raja Yong Habibah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 

KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM
Y.A.M. Datuk Raja Bongsu Halijah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005


SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

SERI UTAMA MAHKOTA MELAKA
SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM

DARJAH SERI UTAMA PANGLIMA MELAKA (SUPM)

SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM

Membawa gelaran DATUK SERI UTAMA

(Darjah Kelas Khas)

DATUK SERI UTAMA PANGLIMA DIRAJA
MAJOR ADZHAR BIN AHMAD
Darjah Seri Utama Panglima Diraja Melaka (SUMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK SERI UTAMA PANGLIMA AMAR DI RAJA
DR. MAT AMIN BIN AHMAD
Darjah Seri Utama Panglima Amar Diraja Melaka (SUPA)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

SERI PADUKA MAHKOTA MELAKA (SPMM)
SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM
 Membawa gelaran DATUK SERI
(Darjah Kelas Pertama)

DATUK SERI PADUKA DR. GOH CHE KOOI
Seri Paduka Melaka Melaka (SPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  SERI PANGLIMA MOHD ASRI BIN SUFIAN 
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM)
Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK SERI HAJI KAMARUZAINI BIN HAJI IKHSAN
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK SERI PADUKA DR. PROF. STEVEN LEOW YOON LOY
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK SERI PADUKA TEOH CHING SIM
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK SERI PADUKA  M  AZMI BIN MD AMIN
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM)
Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)
DATUK SERI PADUKA ISHAK BIN MOHD
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

DARJAH PADUKA MAHKOTA MELAKA (DPMM)
SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM
Membawa gelaran DATUK PADUKA
(Darjah Kelas Kedua)

DATUK PADUKA HAJAH MAZNAH MAAROF
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA LOW CHENG TEIK 
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK JEREMY NG CHEONG YEW
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  PADUKA KARIM BIN SAAD
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA TENGKU ARIF BONGSU BIN TENGKU HAMID
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA ZARINA BINTI YAHAYA
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA MOHAD ALI BIN ZAINOL
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA ABDUL RAHMAN BIN DESA
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA NORDIN BIN HJ HUSSAIN
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA LEE CHONG GIAP STEVEN
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATO’ TENGKU HAMID BIN TENGKU ISMAIL
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  PADUKA HABIBAH BINTI ABDUL MAJID
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK PADUKA DR. VALLAIPAN A/L PERUMAL
Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

DARJAH KURNIA PERKASA MELAKA (DKPM)
SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM
Membawa gelaran DATUK
(Darjah  Kelas Ketiga)

DATUK KECK KUAN LIN
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK TEH TEONG HAI
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DK
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
 
DATUK ABDUL RAHMAN BIN YAACOB
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  M  AZMI BIN MD AMIN
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  HJ AB LATIFF BIN HJ DAUD
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK LEW SOW LENG
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK MOHD IBRAHIM BIN ABDUL KADIR@KHALID
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  THERESA ANTONETTE A/P D MARIANTHONY
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK MOHD FAIZUDIN BIN ABDULLAH BOKHARI
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK MOHAMAD RUSLAN BIN MD AKHIR
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  HAZIZI IKHWAN BIN ZAMA’AT
Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)


SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

DARJAH KURNIA SETIA MELAKA (DKSM)
SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM
Membawa gelaran DATUK
(Darjah  Kelas Empat)

DATUK  FAAT BIN ISRAL
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)

DATUK  YUSOP BIN HAJI ABDULLAH
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)

DATUK  HJ AB LATIFF BIN HJ DAUD
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
                                                                             
DATUK  MAZNAH @ ZAINUN BT HARUN
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)

DATUK  MOHD AMIN BIN DIAR
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)

DATUK  NORDIN BIN HAJI HUSSAIN
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)

DATUK  PADUKA ZAINAL BIN MD SARI
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)

DATUK HAJI JABAR BIN SUDIN
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK MOHD HAKIMI BIN AB KADIR
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK IDRIS BIN HAJI MAT SAAD
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD HASHIM
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK SERI PAWANG MOHD FAUZI BIN ANANG
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)

SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

DATUK NORA BINTI MOHAMED
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)

DATUK JULIA BINTI  ISMAIL
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)

DATUK JAMILAH BINTI MOHAMED JOFFRI
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM)
Darjah Setia Pakoe  Boewono XIII (DSP)

SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

DATIN PADUKA KASMIAH BINTI KHAMIS
Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)
 
DATIN PADUKA NURUL SHUHADAH BINTI TEH
Bintang Setia Mangku Pakoe Boewono XIII (SMP)

TAN TEONG CHENG
Bintang Setia Mangku Pakoe Boewono XIII (SMP)

LOK KOK WAN
Bintang Setia Mangku Pakoe Boewono XIII (SMP)ISTIADAT PENGURNIAAN DARJAH-DARJAH KEBESARAN DAN PENGANUGERAHAN GELARAN TOKOH-TOKOH DIRAJA SERTA PENYAMPAIAN WATIKAH KEPIMPINAN DAN MAJLIS SANTAPAN DIRAJA.
MAJLIS DISEMPURNAKAN OLEH: 


KE BAWAH D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH 11 @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH 

RAJA KESULTANAN MELAYU MELAKA DARUL ISLAM