SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

Saturday, 5 January 2013

MAJLIS ADAT ISTIADAT PENGANUGERAHAN WATIKAH GELAR ADAT KALI PERTAMA (1) TAHUN 2005


دولي يڠ مها مليا ڤدوك سري
سولطان احمد شاه @ توانكو راج نور جن شاه
ابن المرحوم يڠ امت مليا راج تواه شه


MAJLIS ADAT ISTIADAT PENGANUGERAHAN 
WATIKAH GELAR ADAT KALI PERTAMA (1) 
TAHUN 2005 SETELAH 477 TAHUN 


DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA MUHAMMAD LAJIN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA ABDUL RAHMAN IBNI AL-MARHUM PADUKA SERI SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857)

SULTAN MELAKA DARUL ISLAM 


GAMBAR DIATAS (13 NOVEMBER 2005) MERAKAMKAN : D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA PARA KERABAT RAJA SULAIMAN (MANGKAT DI LIGOR) IAITU KETURUNAN SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) (MARHUM DURIAN SEBATANG) SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857), BARISAN BELAKANG MENUNJUKKAN SEBGAHAGIAN DARIPADA PEMBESAR MELAKA,DATUK SERI MAHKOTA MELAKA,DATUK PADUKA MAHKOTA MELAKA,DATUK KURNIA PERKASA MELAKA DAN DATUK KURNIA SETIA MELAKA, DI DEWAN PUSAT KOMUNITI GOMBAK,TAMAN MELATI, KUALA LUMPUR.


GAMBAR (13.11.2005) MERAKAMKAN : MERAKAKAN : D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH DENGAN DIIRINGI OLEH KEDUA-DUA PERMAISURU BAGINDA IAITU TUANKU PERMAISURI (1) Y.M. RAJA BONGSU JUNAIDAH BINTI BAGINDA MUHAMAD YUNUS DAN TUANKU PERMAISURI (2) TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HJ.YUSSUF DAN BERSAMA PARA DATUK YANG MEMEGANG GELARAN DATUK KURNIA SETIA DIRAJA MELAKA  DI DEWAN PUSAT KOMUNITI GOMBAK,TAMAN MELATI, KUALA LUMPUR.


GAMBAR (13.11.2005) MERAKAMKAN :  BARISAN HADAPAN DAN BELAKANG MENUNJUKAN, DATUK-DATUK KURNIA SETIA DIRAJA MELAKA YANG TELAH DI SEMPURNAKAN  OLEH KE BAWAH D.Y.M.M. PADUKA SER SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH, ANUGERAH  DARJAH KEBESARAN INI YANG MEMBAWA GELARAN DATUK, TEPAT DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NASAB,SALASILAH, ADAT,RESAM,TAMADUN TITAH DAN IKRAR D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH. 


RAJA BERDAULAT BERJIWA RAKTAT 
ALLAH PILIHARAKAN 
SULTAN MELAKA DARUL ISLAM
DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH
Raja Kerajaan Kesultanan Perak Ke-22 (1851-1857).,
P.P.J.P. (Juble Perak Selangor Darul Ehsan., 
D.K.(Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008.,
D.K.T. (Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati Yang Membawa Geleran : Sentana)2010

RAJA KESULTANAN MELAKA DARUL ISLAM