SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

MAJLIS ORANG BESAR MELAKA DARUL ISLAM

SESAT 
DI UJUNG JALAN
BALEK 
KE PANGKAL JALAN
DARI TERMASIK KE MALAKA
SEJARAH ADALAH PERKARA YANG TELAH BERLALU...IA TAK MUNGKIN KEMBALI...TETAPI "CERITA"
SEJARAH BOLEH BERULANG KEMBALI...BAGAI...SIREH PULANG KEGAGANG,PINANG PULANG KETAMPUK.
DEMI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

دولي يڠ مها مليا ڤدوك سري
سولطان احمد شاه @ توانكو راج نور جن شاه
ابن المرحوم يڠ امت مليا راج تواه شه


MAJLIS ORANG BESAR
  RAJA KESULTANAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAMDULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH
Raja Kesultanan Melaka dan Perak Ke-22 (1851-1857).,
PPJP (Juble Perak Selangor Darul Ehsan)1985.,
D.K.(Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008.,
D.K.T.(Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana)2010.,
D.K.T. (Darjah Kerabat Tertinggi Sultan Kerajaan Indragiri)2013.,
D.K. (Sultanate Of Sulu Kingdom And North Borneo)2013.,
Surat Pengitirafan Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ)

Ref:Sigl.Boe/Royal.Appointment 8888888892/Unversal.Trust.Rating.Certification
(Sebagai Pewaris Sah Raja Kesultanan Melaka Darul Islam)2013.,
Dinobat dan Ditabalkan di Karaton Demak 
(Sebagai Pewaris Sah Raja Kesultanan Melaka Darul Islam)2013.

  SULTAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM KE-44


SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN 
MELAYU MELAKA DARUL ISLAM
Pembesar-Pembesar Raja kesultanan Melaka-Melaka Darul Islam
Pembesar Berempat Utama 
Pembesar Berlapan 
Pembesar Enam Belas
Pembesar Tiga Puluh Dua
PEMBESAR BEREMPAT ADALAH NADI PENTADBIRAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM

BENDAHARA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Perdana Menteri 
TEMENGGONG BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
- Ketua Hakim
- Ketua Polis Negara
PENGHULU BENDAHARI BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Menteri Kewangan
- Ketua Perbendaharaan Negara
LAKSAMANA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Menteri Hal Ehwal Luar Negara
- Duta Khas
- Ketua Turus Angkatan Bersejata
- Panglima Perang

Dalam sistem permerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Sultan berkuasa penuh dalam kerajaan serta dianggap mempunyaai daulat dari keturunan yang mulia. Rakyat mesti menghormati Raja Mengikut perintah Raja tanpa bantahan. Sultan berkuasa penuh menjatuhkan hukuman bunuh begitu juga sifatnya dengan Pembesar Negeri yang mempunyai kuasa politik dan mempunyai pengikut sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan Negara dari ancaman musuh.Pada tahun 1511 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila di takluki portugis. Warisan Empayar Melaka diambil alih oleh anakanda Sultan Mahmud Shah pada tahun 1528. Raja Muzafar menguasai kawasan utara Empayar Melaka dengan mengwujudkan Kesultanan Melayu Perak, yang berpusat di pinggir Sungai Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sementara adindanya Raja Alauddin mengambil alih kawasan Selantan Empayar dengan mermulakan kerajaan Johor Riau yang berpusat di Johor Lama dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kawasan taklukannya meliputi Pahang yang diasaskan oleh Sultan Muhammad Shah1,anakanda Sultan Mansur Shah Sultan Melaka ke-6 (1457).

ORANG BESAR EMPAT :
1.Y.A.BHG.ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA
YM Datok Raja Bahar Nordin Ibni Al-Marhum YAM Raja Tuah Shah 

2.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA
YM Datok Raja Muhammad Huri Ibni Al-Marhum YAM Raja Tuah Shah

3.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA TUAN
YM Datok Raja Rodzman Ibni Al-Marhum YAM Raja Tuah Shah

4.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA MENTERI PADUKA TUAN


ORANG BESAR DELAPAN :
PENERIMA ANUGERAH 

1.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA LAKSAMANA RAJA MAHKOTA

2.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SERI ADIKA RAJA 

3.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA KINTA SERI AMAR BANGSA DIRAJA

4.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA BUKIT GANTANG SERI AMAR DIRAJA

5.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA

6.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

7.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA IMAM PADUKA TUAN
Dato' Seri Haji Ab Latiff Bin Haji Daud

8.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA INDERA DI RAJA 

ORANG BESAR ENAM BELAS :
SENARAI PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK SERI MAHARAJA LELA

02.YDH.DATOK PADUKA INDERA
Datok Ahmad Zunaidi Bin Daud

03.YDH.DATOK MAHARAJA DEWA

04.YDH.DATOK MAHARAJA INDERA
      
05.YDH.DATOK SHAHBANDAR ULU
   
06.YDH.DATOK TAN DEWA PADUKA 
   
07.YDH.DATOK PADUKA SETIA
Datok Norsazlan Bin Mohamed
   
08.YDH.DATOK SEDEWA RAJA
 
09.YDH.DATOK PADUKA RAJA

10.YDH.DATOK PERDANA INDERA
 
11.YDH.DATOK INDERA JAYA
 
12.YDH.DATOK SERI BIJAYA
 
13.YDH.DATOK SERI LELA PADUKA
 
14.YDH.DATOK AMAR SERI DI RAJA

15.YDH.DATOK RAJA DI RAJA

16.YDH.DATOK 

DATOK MUDA ORANG BESAR EMPAT :
PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA

02.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA RAJA

03.YDH.DATOK MUDA ORANG MENTERI PADUKA TUAN

04.YDH.DATOK  MUDA ORANG BENDAHARA SERI MAHARAJA


DATOK MUDA ORANG BESAR DELAPAN :
PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA LAKSAMANA RAJA SERI MAHARAJA

02.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA SERI ADIKA RAJA SHAHBANDAR MUDA

03.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA KINTA SERI WANGSA BANGSA DI RAJ

04.YDH.DATOK  MUDA ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA 
BUKIT GANTANG SERI AMAR DI RAJA 

05.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA

06.Y.D.H. DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

07.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA

08.YDH.DATOK  MUDA ORANG KAYA-KAYA  IMAM PADUKA TUAN

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA (32)
PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK TAN DEWA SAKTI

02.YDH.DATOK KAMAR LELA

3.YDH.DATOK SERI INDERA

04.YDH.DATOK SAKNA BONGSU
Datok Sharin Bin Abu Hassan

05.YDH.DATOK TAN DEWA RAJA
Datok Abdul Ssalam Bin Yaakob

06.YDH.DATOK RAKNA SAKTI

07.YDH.DAOK PURBA DI - RAJA

08.YDH.DATOK JANA PAHLAWAN

09.YDH.DATOK SA INDERA LELA

10.YDH.DATOK BAHAGIA NEGARA

11.YDH.DATOK AMAR PAHLAWAN

12.YDH.DATOK MANGKU DI RAJA

13.YDH.DATOK DEWA MAHKOTA
Datok Shamsuri Bin Ahmad

14.YDH.DATOK SAKNA MENTERI
Datok Azimi Bin Mat Saad

15.YDH.DATOK DEMANG PERWIRA
Nasrul  Amin Bin Yeob

16.YDH.DATOK MEKONG

17.YDH.DATOK LELA INDERA

18.YDH.DATOK INDERA LELA
Datok Muhamad Rahman Bin Daud

19.YDH.DATOK MAHKOTA LELA

20.YDH.DATOK AMAR DI WANGSA

21.YDH.DATOK PEKERMA WATI

22.YDH.DATOK JOHAN PAHLAWAN

23.YDH.DATOK PENDEWA SAKTI

24.YDH.DATOK KELANA PERKASA
Datok Abdul Jalil Bin Abdul Rahman

25.YDH.DTOK KELANA DIRAJA
Datok Abdul Ghani Bin Zainuddin

26.YDH.DATOK KOHOR ALAM

27.YDH.DATOK SUKAR DI LAWAN
Datok Arif Fadzila Bin Sabri

28.YDH.DATOK PENGKAR ALAM

29.YDH.DATOK BIJAYA WATI
Datok Noora Binti Abdullah

30.YDH.DATOK PUSPA WATI
YM Datok Raja Norsaadah Binti YM Raja Salehhuddin

31.YDH.DATOK BAHTERA DIRAJA
DATOK OMAR BAKI BIN ABD GHANI

32.YDH.DATOK SURI WATI
_________________________________________________________________

DARJAH INI MERUPAKAN DARJAH TERTINGGI YANG DIBERIKAN OLEH KDYMM PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH YANG BERMULA PADA TAHUN 2005. DARJAH INI WUJUD DALAM SATU PERINGKAT SAHAJA DAN DIANUGARAHKAN KEPADA KAUM KERABAT YANG TERDEKAT SAHAJA. DARJAH KEBESARAN INI JUGA DIANUGARAH KEPADA RAJA-RAJA PEMERINTAH DAN KERABAT DIRAJA DALAM DAN LUAR NEGARA.

DARJAH KERABAT TERTINGGI YANG
AMAT TERBILANG
D.K.(DARJAH KERABAT YANG AMAT DIHORMATI) KESULTANAN MELAKA-
MELAKA DARUL ISLAM   

D.K.(DARJAH KERABAT YANG AMAT DIHORMATI) KESULTANAN MELAKA-
MELAKA DARUL ISLAM

3.D.Y.T.M.RAJA MUDA MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM

4.YTM PERMAISURMELAKA-MELAKA DARUL ISLAM

5.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA

2.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA

3. Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA TUAN

___________________________________________________________________

RAJA KESULTANAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAMD.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAH SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA ALANG MUHAMMAD LAJIN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA ALANG ABDUL RAHMAN SHAH IBNI AL-MARHUM D.Y,M,M,PADUKA SERI SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) MARHUM DURIAN SEBATANG SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857) SULTAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM 


GAMBAR DIATAS (13.11.2005) MERAKAMKAM : D.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAH SHAH BERSAMA PARA KERABAT DIRAJA AL-MARHUM RAJA SULAIMAN (MANGKAT DI LIGOR) IAITU KETURUNAN D.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) (MARHUM DURIAN SEBATANG) SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857)  BARISAN BELAKANG MENUNJUKKAN SEBAHAGIAN DARIPADA PEMBESAR MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM TERDIRI DARIPADA DATOK-DATOK BERGELAR.


GAMBAR (13.11.2005) MERAKAMKAM : D.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAH SHAH: DENGAN DIIRINGI OLEH KEDUA-DUA PERMAISURI BAGINDA IAITU TUANKU PERMAISURI (1) Y.M.RAJA BONGSU JUNAIDAH BINTI BAGINDA MUHAMMAD YUNUS DAN TUANKU PERMAISURI (2) TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SAYED YUSSUF DAN BERSAMA PARA DATUK/DATOK YANG MEMEGANG GELARAN DATOK KURNIA SETIA DIRAJA MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM DI DEWAN PUSAT KOMUNITI GOMBAK,TAMAN MELATI,KUALA LUMPUR.


GAMBAR (13,11.2005) MERAKAMKAN : BARISAN HADAPAN DAN BELAKANG MENUNJUKANAN, DATOK-DATOK KURNIA SETIA DIRAJA MELAKA YANG TELAH DI SEMPURNAKAN OLEH KEBAWAH D.Y.M.M. SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH,ANUGERAH DARJAH KEBESARAN INI YANG MEMBAWA GELARAN DATUK/DATOK, YEPAT DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NASAB,SALASILAH,ADAT,RESAM,TAMADUN TITAH DAN IKRAR D.Y.M.M.TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAN SHAH.