SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

MAJLIS ORANG BESAR MELAKA DARUL ISLAM

SESAT DI HUJUNG JALAN BALIK KE PANGKAL JALAN
DARI TEMASEK KE MALAKA
SEJARAH ADALAH PERKARA YANG TELAH BERLALU
...IA TAK MUNGKIN BERULANG KEMBALI
...TETAPI "CERITA" SEJARAH BOLEH BERULANG KEMBALI...
BAGAI...SIREH PULANG KEGAGANG, PINANG PULANG KETAMPUK.
MAKA KEMBALILAH KEPADA KEBENARAN DEMI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.


دولي يڠ مها مليا ڤدوك سري
سولطان احمد شاه @ توانكو راج نور جن شاه
ابن المرحوم يڠ امت مليا راج تواه شه


MAJLIS ORANG BESAR
  RAJA KESULTANAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAMDULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH
Raja Kesultanan Melaka dan Perak Ke-22 (1851-1857).,
PPJP (Juble Perak Selangor Darul Ehsan)1985.,
D.K.(Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008.,
D.K.T.(Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana)2010.,
D.K.T. (Darjah Kerabat Tertinggi Sultan Kerajaan Indragiri)2013.,
D.K. (Sultanate Of Sulu Kingdom And North Borneo)2013.,
Surat Pengitirafan Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ)

Ref:Sigl.Boe/Royal.Appointment 8888888892/Unversal.Trust.Rating.Certification
(Sebagai Pewaris Sah Raja Kesultanan Melaka Darul Islam)2013.,
Dinobat dan Ditabalkan di Karaton Demak 
(Sebagai Pewaris Sah Raja Kesultanan Melaka Darul Islam)2013.

  SULTAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM KE-44


SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN 
MELAYU MELAKA DARUL ISLAM
Pembesar-Pembesar Raja kesultanan Melaka-Melaka Darul Islam
Pembesar Berempat Utama 
Pembesar Berlapan 
Pembesar Enam Belas
Pembesar Tiga Puluh Dua
PEMBESAR BEREMPAT ADALAH NADI PENTADBIRAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM

BENDAHARA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Perdana Menteri 
TEMENGGONG BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
- Ketua Hakim
- Ketua Polis Negara
PENGHULU BENDAHARI BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Menteri Kewangan
- Ketua Perbendaharaan Negara
LAKSAMANA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN
- Menteri Hal Ehwal Luar Negara
- Duta Khas
- Ketua Turus Angkatan Bersejata
- Panglima Perang

Dalam sistem permerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Sultan berkuasa penuh dalam kerajaan serta dianggap mempunyaai daulat dari keturunan yang mulia. Rakyat mesti menghormati Raja Mengikut perintah Raja tanpa bantahan. Sultan berkuasa penuh menjatuhkan hukuman bunuh begitu juga sifatnya dengan Pembesar Negeri yang mempunyai kuasa politik dan mempunyai pengikut sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan Negara dari ancaman musuh.Pada tahun 1511 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila di takluki portugis. Warisan Empayar Melaka diambil alih oleh anakanda Sultan Mahmud Shah pada tahun 1528. Raja Muzafar menguasai kawasan utara Empayar Melaka dengan mengwujudkan Kesultanan Melayu Perak, yang berpusat di pinggir Sungai Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sementara adindanya Raja Alauddin mengambil alih kawasan Selantan Empayar dengan mermulakan kerajaan Johor Riau yang berpusat di Johor Lama dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kawasan taklukannya meliputi Pahang yang diasaskan oleh Sultan Muhammad Shah1,anakanda Sultan Mansur Shah Sultan Melaka ke-6 (1457).

ORANG BESAR EMPAT :
1.Y.A.BHG.ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA
YM Datok Raja Bahar Nordin Ibni Al-Marhum YAM Raja Tuah Shah 

2.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA
YM Datok Raja Muhammad Huri Ibni Al-Marhum YAM Raja Tuah Shah

3.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA TUAN
YM Datok Raja Rodzman Ibni Al-Marhum YAM Raja Tuah Shah

4.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA MENTERI PADUKA TUAN


ORANG BESAR DELAPAN :
PENERIMA ANUGERAH 

1.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA LAKSAMANA RAJA MAHKOTA

2.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SERI ADIKA RAJA 

3.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA KINTA SERI AMAR BANGSA DIRAJA

4.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA BUKIT GANTANG SERI AMAR DIRAJA

5.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA

6.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

7.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA IMAM PADUKA TUAN
Dato' Seri Haji Ab Latiff Bin Haji Daud

8.Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA INDERA DI RAJA 

ORANG BESAR ENAM BELAS :
SENARAI PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK SERI MAHARAJA LELA

02.YDH.DATOK PADUKA INDERA
Datok Ahmad Zunaidi Bin Daud

03.YDH.DATOK MAHARAJA DEWA

04.YDH.DATOK MAHARAJA INDERA
      
05.YDH.DATOK SHAHBANDAR ULU
   
06.YDH.DATOK TAN DEWA PADUKA 
   
07.YDH.DATOK PADUKA SETIA
Datok Norsazlan Bin Mohamed
   
08.YDH.DATOK SEDEWA RAJA
 
09.YDH.DATOK PADUKA RAJA

10.YDH.DATOK PERDANA INDERA
 
11.YDH.DATOK INDERA JAYA
 
12.YDH.DATOK SERI BIJAYA
 
13.YDH.DATOK SERI LELA PADUKA
 
14.YDH.DATOK AMAR SERI DI RAJA

15.YDH.DATOK RAJA DI RAJA

16.YDH.DATOK 

DATOK MUDA ORANG BESAR EMPAT :
PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA

02.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA RAJA

03.YDH.DATOK MUDA ORANG MENTERI PADUKA TUAN

04.YDH.DATOK  MUDA ORANG BENDAHARA SERI MAHARAJA


DATOK MUDA ORANG BESAR DELAPAN :
PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA LAKSAMANA RAJA SERI MAHARAJA

02.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA SERI ADIKA RAJA SHAHBANDAR MUDA

03.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA KINTA SERI WANGSA BANGSA DI RAJ

04.YDH.DATOK  MUDA ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA 
BUKIT GANTANG SERI AMAR DI RAJA 

05.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA

06.Y.D.H. DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

07.YDH.DATOK MUDA ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA

08.YDH.DATOK  MUDA ORANG KAYA-KAYA  IMAM PADUKA TUAN

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA (32)
PENERIMA ANUGERAH

01.YDH.DATOK TAN DEWA SAKTI

02.YDH.DATOK KAMAR LELA

3.YDH.DATOK SERI INDERA

04.YDH.DATOK SAKNA BONGSU
Datok Sharin Bin Abu Hassan

05.YDH.DATOK TAN DEWA RAJA
Datok Abdul Ssalam Bin Yaakob

06.YDH.DATOK RAKNA SAKTI

07.YDH.DAOK PURBA DI - RAJA

08.YDH.DATOK JANA PAHLAWAN

09.YDH.DATOK SA INDERA LELA

10.YDH.DATOK BAHAGIA NEGARA

11.YDH.DATOK AMAR PAHLAWAN

12.YDH.DATOK MANGKU DI RAJA

13.YDH.DATOK DEWA MAHKOTA
Datok Shamsuri Bin Ahmad

14.YDH.DATOK SAKNA MENTERI
Datok Azimi Bin Mat Saad

15.YDH.DATOK DEMANG PERWIRA
Nasrul  Amin Bin Yeob

16.YDH.DATOK MEKONG

17.YDH.DATOK LELA INDERA

18.YDH.DATOK INDERA LELA
Datok Muhamad Rahman Bin Daud

19.YDH.DATOK MAHKOTA LELA

20.YDH.DATOK AMAR DI WANGSA

21.YDH.DATOK PEKERMA WATI

22.YDH.DATOK JOHAN PAHLAWAN

23.YDH.DATOK PENDEWA SAKTI

24.YDH.DATOK KELANA PERKASA
Datok Abdul Jalil Bin Abdul Rahman

25.YDH.DTOK KELANA DIRAJA
Datok Abdul Ghani Bin Zainuddin

26.YDH.DATOK KOHOR ALAM

27.YDH.DATOK SUKAR DI LAWAN
Datok Arif Fadzila Bin Sabri

28.YDH.DATOK PENGKAR ALAM

29.YDH.DATOK BIJAYA WATI
Datok Noora Binti Abdullah

30.YDH.DATOK PUSPA WATI
YM Datok Raja Norsaadah Binti YM Raja Salehhuddin

31.YDH.DATOK BAHTERA DIRAJA
DATOK OMAR BAKI BIN ABD GHANI

32.YDH.DATOK SURI WATI
_________________________________________________________________

DARJAH INI MERUPAKAN DARJAH TERTINGGI YANG DIBERIKAN OLEH KDYMM PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH YANG BERMULA PADA TAHUN 2005. DARJAH INI WUJUD DALAM SATU PERINGKAT SAHAJA DAN DIANUGARAHKAN KEPADA KAUM KERABAT YANG TERDEKAT SAHAJA. DARJAH KEBESARAN INI JUGA DIANUGARAH KEPADA RAJA-RAJA PEMERINTAH DAN KERABAT DIRAJA DALAM DAN LUAR NEGARA.

DARJAH KERABAT TERTINGGI YANG
AMAT TERBILANG
D.K.(DARJAH KERABAT YANG AMAT DIHORMATI) KESULTANAN MELAKA-
MELAKA DARUL ISLAM   

D.K.(DARJAH KERABAT YANG AMAT DIHORMATI) KESULTANAN MELAKA-
MELAKA DARUL ISLAM

3.D.Y.T.M.RAJA MUDA MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM

4.YTM PERMAISURMELAKA-MELAKA DARUL ISLAM

5.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA

2.Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA

3. Y.A.BHG.DATOK ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA TUAN

___________________________________________________________________

RAJA KESULTANAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAMD.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAH SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA ALANG MUHAMMAD LAJIN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA ALANG ABDUL RAHMAN SHAH IBNI AL-MARHUM D.Y,M,M,PADUKA SERI SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) MARHUM DURIAN SEBATANG SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857) SULTAN MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM 


GAMBAR DIATAS (13.11.2005) MERAKAMKAM : D.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAH SHAH BERSAMA PARA KERABAT DIRAJA AL-MARHUM RAJA SULAIMAN (MANGKAT DI LIGOR) IAITU KETURUNAN D.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) (MARHUM DURIAN SEBATANG) SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857)  BARISAN BELAKANG MENUNJUKKAN SEBAHAGIAN DARIPADA PEMBESAR MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM TERDIRI DARIPADA DATOK-DATOK BERGELAR.


GAMBAR (13.11.2005) MERAKAMKAM : D.Y.M.M.PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAH SHAH: DENGAN DIIRINGI OLEH KEDUA-DUA PERMAISURI BAGINDA IAITU TUANKU PERMAISURI (1) Y.M.RAJA BONGSU JUNAIDAH BINTI BAGINDA MUHAMMAD YUNUS DAN TUANKU PERMAISURI (2) TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SAYED YUSSUF DAN BERSAMA PARA DATUK/DATOK YANG MEMEGANG GELARAN DATOK KURNIA SETIA DIRAJA MELAKA-MELAKA DARUL ISLAM DI DEWAN PUSAT KOMUNITI GOMBAK,TAMAN MELATI,KUALA LUMPUR.


GAMBAR (13,11.2005) MERAKAMKAN : BARISAN HADAPAN DAN BELAKANG MENUNJUKANAN, DATOK-DATOK KURNIA SETIA DIRAJA MELAKA YANG TELAH DI SEMPURNAKAN OLEH KEBAWAH D.Y.M.M. SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH,ANUGERAH DARJAH KEBESARAN INI YANG MEMBAWA GELARAN DATUK/DATOK, YEPAT DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NASAB,SALASILAH,ADAT,RESAM,TAMADUN TITAH DAN IKRAR D.Y.M.M.TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M.RAJA TUAN SHAH.


  
                            
                            FAKTA SEJARAH YANG TIDAK DIPERTIKAIKAN

Keturunan Sultan Melaka ke negeri Perak :-

Keturunan bermula dari Sultan Muzaffar Shah (1) iaitu Sultan Melaka Ke-10 (Sultan Perak Pertama) TM 1528-1549 sehingga Sultan Azlan Shah (Mohd Hattan Bin Hashim). Keturunan Sultan Melaka Ke-43 (Sultan Perak Ke-34), secara ringkas kita senaraikan seperti berikut-

Sultan Perak Pertama:-

Sultan Muzaffar Shah (1)-TM1528-1549 (Marhum Tanah Abang). Baginda adalah putera Sultan Mahmud Shah,Sultan Ke-8, iaitu Sultan terakhir Melaka (1488-1511), dari isteri pertamanya Tun Kecil anak Tun Bendahara. Dari Sultan Perak Pertama inilah bersambungan atau berantaian Sultan Ke-22 iaitu Sultan Abdullah Muhammad Shah (1) Marhum Durian Sebatang (TM 1851-1857). Dari keturunan Baginda inilah nanti munculnya nasab,keturunan Tuanku Sultan Perak Ke-35.

Semasa Sultan Perak Ke-22 ini bertakhta pada tahun 1856 rampasan kuasa oleh Raja Ngah Jaafar yang memenangi dan menewaskan Sultan terbut. Raja Ngah Jaafar mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan setelah D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah (1) (Sultan Perak Ke-22) meninggalkan istana. Raja Ngah Jaafar Menjadi Sultan Ke-23 dengan menggunakan gelaran Sultan Jaafar Muazam Shah (Marhum Waliullah)-TM 1857-1865. Bermula daripada keturunan Sultan Perak Ke-23 inilah berlanjutan sehingga Sultan Perak Ke-34, yang ada hari ini iaitu Sultan Azlan Shah (nama sebenar Mohd Hattan Bin Hashim) yang mula menaiki takhta pada 3hb. Februari 1984. Walaubagaimanapun, maka dengan kehendak Allah SWT, pada 13hb. November, 2005 muncul kembali zuriat keturunan Sultan Perak ke-35 dan Kesultanan Melaka yang sebenar iaitu dengan kemunculan secara rasmi D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Ahmad II @ Tuanku Raja Noor Jan Shah Ibni Almarhum YAM Raja Tuah Shah, Sultan Melaka Ke-44 waris mutakhir menjunjung daulat negeri Perak.

Tuanku adalah keturunan ke-48 daripada Raja Termasik Pertama Sang Nila Utama dan Raja Ke-52 jika ia dikira dari Raja Seri Rama Wira Kerma, Raja Pertama Kerajaan Gangga Nigara Bruas.

D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Ahmad II @ Tuanku Raja Noor Jan Shah Ibni Almahum Y.A.M. Raja Tuah Shah Ibni Almarhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Almarhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Almarhum D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah (1) ia itu (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) maka setelah genap 100 tahun selepas kemangkatan Baginda pada tahun 1957, lahirlah generasi warisannya yang dinamakan Raja Noor Jan Shah Ibni Almarhum Y.A.M.Raja Tuah Shah yang kini memegang gelaran Sultan Ahmad Shah (2) sebagai Sultan Melaka dan Perak yang sah mengikut wasiat dan amanah turun temurun.

Dianjak tak akan layu, dialih tak akan mati, tak hilang Raja Melaka muncul kembali, pusaka dijunjung daulat pun tiba,memohon restu dan rahmat dari AllahSWT, demi agama, bangsa dan Negara ibarat kata Laksamana Hang Tuah “Takkan Melayu Hilang Di Dunia,Hilangnya Raja Melaka Bukannya Hilang Begitu Sahaja,Hilangnya akan muncul kembali bersama keturunannya”

ULASAN

Kebangkitan Beta untuk menuntut hak sebagai Sultan Perak Ke-35 serta Sultan Melaka Ke-44 bukanlah memenuhi angan-angan kosong seperti yang digembar-gemburkan, tetapi sebagai suatu kewajipan hak bagi pewaris keturunan yang sebenar. Tuntutan Beta untuk menduduki takhta negeri Perak dan Melaka adalah sebagai suatu tanggungjawab untuk kebangkitan Islam dan juga memperbetulkan sejarah keturunan kesultanan Melaka yang asal.

Pada tanggal 13hb.November 2005 Beta iaitu Tuanku Raja Noor Jan Shah Ibni Almarhum Y.A.M.Raja Tuah Shah telah muncul secara rasmi sebagai Sultan Melaka Ke-44 setelah 477 tahun (1528-2005) Raja yang hilang tidak dapat dicari dan kini keturunannya muncul kembali. Kemunculan ini adalah berdasarkan kepada Salasilah keturunan yang lengkap dan bernasab, bukti barang  kebesaran dan diangkat mengikut adat istiadat diraja. Apakah yang dimaksudkan dengan angka 44 yang digunakan oleh Sultan Melaka kini? Jawapannya:

Apabila sampai keturunan ke-44 untuk memerintah Negara,maka keturunan ini akan diangkat semula oleh para Malaikat untuk mentabir Negara tersebut.

Apakah makna angka 477 tersebut? Jawapannya:

Di dalam keturunan yang bersalasilah lengkap dan bernasab angka empat (4) bermakna : 4 penjuru alam (meliputi seluruh kawasan utara,selatan.timur dan barat di muka bumi ini).

Angka tujuh (7) : Angka ini amat berkait rapat dengan tujuh (7) Petala Langit yang menggambarkan kedaulatan yang dimiliki oleh seseorang Raja yang memerintah, dan angka tujuh (7) yang terakhir adalah penguasaan tujuh (7) Petala Bumi seperti kata orang tua-tua:-

1.Hak kamu tetap hak kamu. Tidak akan aku bagi pada yang lain. Jika ada di antara kamu keturunan yang baik-baik,lambat laun akan aku bangunkan.

2.Jika sudah sampai masa dan ketikanya,keris pusaka akan terbang mencari warisnya atau terbang mencari keturunannya.

3. Jika sudah sampai masa dan ketikanya,harta karun akan mencari tuannya.