SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

Monday, 14 January 2013

SENARAI NAMA DAN GELARAN PEMBESAR RAJA KESULTANAN MELAKA DARUL ISLAM

دولي يڠ مها مليا ڤدوك سري
سولطان احمد شاه @ توانكو راج نور جن شاه
ابن المرحوم يڠ امت مليا راج تواه شهSISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN MELAYU
MELAKA DARUL ISLAM
PEMBESAR - PEMBESAR MELAKA :
Pembesar Berempat Utama
Pembesar Berlapan
Pembesar Enam Belas
Pembesar Tiga Puluh DuA

PEMBESAR BEREMPAT ADALAH NADI
PENTADBIRAN MELAKA DARUL ISLAM
BENDAHARA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN 
– Perdana Menteri
TEMENGGONG BERSAMAAN DENGAN JAWATAN                
– Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
– Ketua Hakim
– Ketua Polis Negara
PENGHULU BENDAHARI BERSAMAAN DENGAN JAWATAN   
- Menteri Kewangan
- Ketua Perbendaharaan Negara
LAKSAMANA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN    
-  Menteri Hal Ehwal Luar Negara
-  Duta Khas
-  Ketua Turus Angkatan Bersenjata
-  Panglima Perang
Dalam sestem permerintahan Kesultanan Melayu Melaka,Sultan berkuasa penuh dalam kerajaan serta diangap mempunyai daulat dari keturunan yang mulia.Rakyat mesti menghormati Raja mengikut perintah Raja tanpa bantahan, Sultan berkuasa penuh menjatuhkan hukuman bunuh begitu juga sifatnya dengan Pembesar Negeri yang mempunyai kuasa politik dan mempunyai pengikut sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan Negara dari ancaman musuh.
Pada tahun 1511 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apa bila di takluki portugis.Warisan Empayar Melaka diambil alih oleh anakanda Sultan Mahmud Shah pada tahun 1528. Raja Muzaffar menguasai kawasan utara, Empayar Melaka mengwujudkan Kesultanan Melayu Perak, yang berpusat dipinggir Sungai Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sementara adindanya Raja Alauddin mengambil alih kawasan Selatan Empayar dengan bermulakan kerajaan Johor Riau yang berpusat di Johor Lama dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kawasan taklukkannya meliputi Pahang yang diasaskan oleh Sultan Muhammad Shah 1, anakanda Sultan Mansur Shah Sultan Melaka Tahun 1457.
SENARAI NAMA DAN GELARAN PEMBESAR
RAJA KESULTANAN MELAKA DARUL ISLAM
ORANG BESAR EMPAT :
1.Y.A.BHG.ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA
Y.A,M.Datuk Raja Bahar Norordin Ibni A;-Marhum Y.A.M.Raja Tuah shah 
2.Y.A.BHG.ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA
Y.A.M.Datuk Raja Mahuri Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah .  
3.Y.A.BHG.ORANG KAYA TEMENGONG PADUKA RAJA
Y.A.M.Datuk Raja Rodzman Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah shah
4.Y.A.BHG.ORANG KAYA MENTERI PADUKA TUAN
Kosong
ORANG BESAR DELAPAN :
01. Y.BHG.ORANG KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA
02. Y.BHG.ORANG KAYA KAYA SERI ADIKA RAJA
03. Y,BHG.ORANG KAYA KAYA PANGLIMA KINTA 
SERI AMAR BANGSA DIRAJA
04. Y.BHG.ORANG KAYA KAYA PANGLIMA BUKIT 
GANTANG SERI AMAR DIRAJA
05. Y.BHG.ORANG KAYA KAYA LAKSAMANA 
RAJA MAHKOTA
06. Y.BHG.ORANG KAYA KAYA SETIA BIJAYA 
DIRAJA SHAHBANDAR MUDA
07. Y.BHG.ORANG KAYA KAYA MAHAKURNIA 
INDERA DI RAJA
08. Y.BHG.ORANG KAYA KAYA IMAM PADUKA TUAN
ORANG BESAR ENAM BELAS :
01.YDH.Datok Seri Maharaja Lela     
02.YDH.Datok Paduka Indera
03.YDH.Datok Maharaja Dewa         
04.YDH.Datok Maharaja Indera                                                
05.YDH.Datok Shahbandar Ulu 
06.YDH.Datok Tan Dewa Paduka      
07.YDH.Datok Paduka Setia               
08.YDH.Datok Sedewa Raja 
09.YDH.Datok Paduka Raja              
10.YDH.Datok Perdana Indera        
11.YDH.Datok Indera Jaya
12.YDH.Datok Seri Bijaya
13.YDH.Datok Seri Lela Paduka              
14.YDH.Datok Amar Seri di Raja
15.YDH.Datok Raja di Raja               
16.YDH.Datok Seri Wangsa
TOK MUDA ORANG BESAR EMPAT :
1.YDH.Datok  Muda Orang Kaya Besar  Maharaja Di-Raja                    
2.YDH.Datok  Muda Orang Kaya Temenggong Paduka Raja                    
3.YDH.Datok  Muda Orang Kaya Menteri Paduka Tuan                          
4.YDH.Datok  Muda Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja                         
TOK MUDA ORANG BESAR DELAPAN :
1.YDH.Datok  Muda Orang Kaya Kaya Laksamana 
Raja Seri Mahkota                                  
2.YDHDatok  Muda Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja 
Shahbandar Muda                            
3.YDH.Datok Muda Orang Kaya Kaya Panglima Kinta
Seri Amar Bangsa di-Raja
4.YDH.Datok  Muda Orang Kaya Kaya Panglima Bukit 
Gantang Kaya Kaya Imam Paduka Tuan
5.YDH.Datok Muda Orang Kaya-kaya Shahbandar Paduka Indera
6.YDH.Datok Tok Muda Orang Kaya-kaya Setia Bijaya di-Raja
7.YDH.Datok Muda Orang Kaya Kaya Mahakurnia
8.YDH.Datok Muda Orang Kaya-Kaya Imam Paduka Tuan
ORANG BESAR TIGA PULUH DUA :
01 YDH.Datok  Tan Dewa Sakti        
02 YDH.Datok  Kamar Lela
03.YDH.Datok  Seri Indera Lela
04.YDH.Datok  Sakna Bongsu       
05.YDH.Datok  Tan Dewa Raja        
06.YDH.Datok  Rakna Sakti             
07.YDH.Datok  Purba Raja
08.YDH.Datok  Jana Pahlawan       
09.YDH.Datok  Sa Indera
10.YDH.Datok  Bahagia Negara      
11.YDH.Datok  Amar                       
12.YDH.Datok  Mangku di Raja
13.YDH.Datok  Dewa Mahkota       
14.YDH.Datok  Sakna Menteri         
15.YDH.Datok  Demang Perwira
16.YDH.Datok  Indera Wangsa         
17.YDH.Datok  Mekong                  
18.YDH.Datok  Lela Indera
19.YDH.Datok  Mahkota
20.YDH.Datok  Amar Di Wangsa  
21.YDH.Datok  Pekerma Wati         
22.YDH.Datok  Johan Pahlawan     
23.YDH.Datok  Pendewa Sakti         
24.YDH.Datok  Kelana Perkasa            
25.YDH.Datok  Kelana di Raja      
26.YDH.Datok  Kohor
27.YDH.Datok  Sukar Di Lawan    
28.YDH.Datok  Pendekar Alam   
29.YDH.Datok  Bijaya Wati             
30.YDH.Datok  Puspa
31.YDH.Datok  Bahtera di-Raja   
32.YDH.Datok  Suri Wati