SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

Sunday, 30 December 2012

D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH BERSAMA D.Y.M.M. PAKOE BOEWONO XIII

KARATON SURAKARTA HADININGRAT
BALUWARTI,SOLO,INDONESIA.

GAMBAR (17 JULAI 2009) :
D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M RAJA TUAH SHAH 
BERSAMA
D.Y.M,M. TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SYED YUSSUF
DAN 
SAMPEJANDALEM HINGKANG SINOEHOEN KANGDJENG SINOEHOEN PAKOE BOEWONO XIII
(KGPH HANGABEHI) SERTA PERMAISURI BAGINDA


GAMBAR :
D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR  JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH DI SISI POTRET LAMA IAITU  INGKANG SINOEHOEN PAKOE BOEWONO X (RING SAYIDIN MALIKUL KOSNO) 1893-1839 SESEPOH ATAU SEKETURUNAN DENGAN BAGINDA DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT,KOTA SOLO,INDONESIA.DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH
Raja Kesultanan Perak Ke-22 (1851-1857),
P.P.J.P.(Juble Perak Selangor Darul Ehsan) 1985,
D.K. (Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang) 2008,
D.K.T. (Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati
Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana) 2010.

RAJA KESULTANAN MELAYU MELAKA DARUL ISLAM

Beta ingin mengucapkan setinggi-tinggi Ribuan Terima Kasih kepada Ke Bawah DYMM Sampejandalem Hingkang Sinoehoen Kangdjeng Sinoehoen Pakoe Boewono XIII Karaton Surakarta Hadiningrat, Duta Besar Kebudayaan Wilayah Malaysia, Utusan Khas Sri Susuhanan Karaton Surakarta Hadiningrat SISKS Pakoe Boewono XIII iaitu Prof. Dato’ Seri Dr. Pangeran Muhamad Rosli Hadiningrat, dan Presiden Sekretariat Dato’ Surakarta Malaysia Dato’ Seri Dr. Hassan Bin Dato’ Omar SSKP, D.R.A.T Phd.

Beta juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat samaada  secara rasmi ataupun tidak rasmi dalam menjayakan Majlis Watikah Gelar Adat Raja Kesultanan Melaka dan Majlis Penganugerahan Darjah Kebesaran DYMM ISKS PAKOE BOWEONO XIII di Karaton Surakarta Hadiningrat Baluwarti-Solo, Indonesia. Semoga dengan gabungan penganugerahan ini maka akan bertambah erat tali hubungan silaturrahim antara dua buah Negara dan semakin utuh ikatan Kekeluargaan kerajaan Melaka dengan Kerajaan Surakarta.


Dengan terjalinnya hubungan KEKELUARGAAN DIRAJA Surakarta-Melaka ini, BETA amat berharap segala bentuk program yang direncanakan akan dapat membawa kesepakatan bersama demi untuk kebaikan agama,bangsa dan  Negara. INSYAALLAH