SELAMAT DATNG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

SELAMAT DATANG KE HALAMAN DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM

Saturday, 29 December 2012

MAJLIS PERASMIAAN BANGUNAN IPC SHOPPING SERVICES DI BANDAR PUTERI PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.


MENJUNJUNG KASIH DI ATAS PERKENAN
KE BAWAH
DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH RAJA KESULTANAN MELAKA DARUL ISLAM
KERANA MERASMIKAN  BANGUNAN IPC SHOPPING SERVICES:
TEMPAT   : BANDAR PUTERI PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN. 
TARIKH     : 15 JULAI 2010 
MASA       : 11:00 PAGITEKS UCAPAN PEMBUKAAN & PERASMIAN BANGUNAN IPC SHOPPING SERVICES

ASALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH HIWABARAKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BETA TUJUKAN KEPADA :- YANG BERBAHAGIA DATUK SERI PADUKA PROF.DR.STEVEN LEOW YOON LOY SELAKU PENGASAS DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN IPC SHOPPING SERVICES PARA TETAMU DARI LUAR NEGARA DAN PARA HADIRIN SEKELIAN TELEBIH DAHULU BETA UCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH TERUTAMA SEKALI KEPADA YANG BERBAHAGIA DATUK SERI PADUKA, KERANA MENGUNDANG BETA KE MAJLIS GILANG-GEMBILANG,BAGI PEMBUKAAN SERTA MERASMIKAN WISMA IPC  YANG TERSERGAM INI.
BETA JUGA, INGIN MENGAMBIL KESEMPATAN INI, UNTUK MENGUCAPKAN TAHNIAH DAN SYABAS,KEPADA YANG BERBAHAGIA DATUK SERI PADUKA, DI ATAS KEJAYAAN BELIAU MENERIMA BANYAK ANUGERAH-ANUGERAH DI LUAR NEGARA. BETA BERASA AMAT BANGGA,DI ATAS KEJAYAAN BELIAU SEBAGAI SEORANG USAHAWAN, ANAK MALAYSIA YANG BERJAYA DI PERINGKAT ANTARABANGSA. OLEH ITU,BESARLAH HARAPAN BETA,AGAR DATUK SERI PADUKA DAPAT MEMAINKAN PERANAN PENTING,DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA. JUSTERU ITU, DAPAT MEMBINA LEBIH RAMAI LAGI USAHAWAN-USAHAWAN BERJAYA SEPERTI BELIAU DI MASA AKAN DATANG.AKHIR KATA, BETA UCAPKAN TAHNIAH DAN SYABAS SEKALI LAGI DI ATAS KECERMELANGAN BELIAU SEBAGAI SEORANG ANAK MALAYSIA YANG BERJAYA DALAM PERNIAGAAN DIPERINGKAT ANTARABANGSA DENGAN INI, SECARA RASMI BETA, TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM YAM RAJA TUAH SHAH MERASMIKAN WISMA IPC SHOPPING SERVICES BANDAR PUTERI PUCHONG,SELANGOR DARUL EHSAN.
WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAH